به تویز
  • تماس با ما
  • نقشه سایت
  • صفحه نخست

برنامه هاى تابستان ٩٩ فرهنگسراى معرفت

برنامه هاى تابستان ٩٩ فرهنگسراى معرفت: دوره های نقاشی، مجسمه سازی، مهارتهای هوشهای 8 گانه، بازی های ...

كارگاه بازى هاى حركتى هدفمند-بابل

موسسه روانشناختی توان افزای برگزار می کند: کارگاه طراحی سیستماتتیک بازی های حرکتی هدفمند به صورت تئو...

کارگاه طراحی سیستماتیک بازی های حرکتی هدفمند

کارگاه (یک روزه حضوری) طراحی سیستماتیک بازی های حرکتی هدفمند در روز 1 مرداد 1399 توسط دکتر امین غلام...

دوره های مجازی تابستانی کانون پرورش فکری- 99

کلاس های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: دوره های مجازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوا...

کارگاه ریاضیات با چرتکه- تبریز 99

کارگاه تابستانی ریاضیات با چرتکه در تابستان 99 در دبستان پسرانه سرآمد یک تبریز برگزار می شود. اهداف ...

  • برنامه هاى تابستان ٩٩ فرهنگسرا...

  • كارگاه بازى هاى حركتى هدفمند-ب...

  • کارگاه طراحی سیستماتیک بازی ها...

  • دوره های مجازی تابستانی کانون ...

  • کارگاه ریاضیات با چرتکه- تبریز...

 

عضو خبرنامه به تویز شوید